Registracija
Ime*
Prezime*
Adresa*
Grad*
Poštanski broj*
Država*
Telefon*
Titula
E-mail*
Lozinka*
* Izričito se slažem sa FIAP dokumentom 040/2023 "Uslovi i regulativa FIAP patronata" i dokumentom 038/2023 "Sankcije za kršenje propisa FIAP i crvena lista"
a naročito sa članom II "Propisi za međunarodne fotografske događaja pod patronatom FIAP" dokunemta 018/2017, u skladu sa članom II.2 i II.3 FIAP pravilia o učešću i crvenoj listi.
6 + 1 =
Prijavi se
E-mail
Lozinka
Pošalji lozinku
E-mail